admin/imgs/kvietimas-mokytis-jpg.jpg

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą
 _____________________________________________

 

Tėvų ir globėjų dėmesiui!

Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1-65 „Dėl mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą Mažeikių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo" padidėjo mokesčio dydis už vaikų ugdymą Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje.

Nuo 2020 m. kovo 1 d. mokestis už neformalųjį vaikų švietimą:
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje - 20,00 Eur.
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos, Židikų ir Auksūdžio skyriuose - 15,00 Eur.

 Primename, kad dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 25 d.

 ________________________

 

DĖMESIO!

Mokesčio už mokslą pranešimas išrašomas kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį, mokestį sumokėkite iki einamojo mėnesio 25 dienos. Pageidaujantys gali mokėti už mokslą už kelis mėnesius ar pusmetį. Mokslo metų pabaigoje mokestis išrašomas viename pranešime už balandžio ir gegužės mėnesius.

Mokestį galite mokėti į šias mokyklos sąskaitas:

AB SWEDBANK - LT297300010002540837

AB LUMINOR DNB - LT284010040700203593

SVARBU: nepamirškite mokėjimo paskirtyje norodyti vaiko, už kurį mokamas mokestis, vardą ir pavardę.

 


Tvirtinta mokečio už mokslą tvarka

Prašymas dėl priėmimo į mokyklą

Prašymas

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME