Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos bendruomenė

 Administracija

Mikalauskienė Vaida   Mokyklos direktorė

Garalienė Vitolda     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

Bukauskienė Juzefa     Ūkvedė

Šakinskienė Ramunė     Renginių organizatorė    

Šeputienė Rasa     Vyr. buhalterė    

Čijunskienė Zofija     Bibliotekininkė    

Roličienė Jurgita     Sekretorė     

 

Ankstyvasis ir priešmokyklinis muzikinis ugdymas

 

Draudikienė Julė       Mokytoja metodininė

Šakinskienė Ramunė      Vyr. mokytoja

Lingytė Sonata         Mokytoja metodininkė

Fortepijono dalyko metodinė grupė

  

Saparienė Lolita - Metodinės grupės pirmininkė, Vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė

Grušaitė Inga - Mokytoja metodininkė, metodininkė koncertmeisterė

Breitmozerienė Audronė    Mokytoja metodininkė

Pocienė Danutė       Mokytoja metodininkė

Denisenko Liudmila       Mokytoja metodininkė

Antanavičienė Vilija   Vyr. mokytoja, metodininkė koncertmeisterė

Liutkienė Dalia       Vyr. mokytoja, metodininkė koncertmeisterė

Radvilienė Irina       Vyr. mokytoja, koncertmeisterė

Kaveckienė Nina       Vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

Petrikienė Andžela  - II instrumento dalykų metodinės grupės pirmininkė,  Vyr. mokytoja

Povilavičiūtė Irma       Vyr. koncertmeisterė

 

Tautinių bei styginių instrumentų dalykų metodinė grupė

 

Rakauskaitė Vilma - Metodinės grupės pirmininkė, Vyr. mokytoja

Dobravolskiene Jolanta Mokytoja metodininkė

Daugintienė Kristina       Mokytoja metodininkė

Tamošauskaitė Vaida  Mokytoja

Pypkinas Gintaras        Mokytojas

 

 Teorijos ir chorinio dainavimo dalykų metodinė grupė

 

Sonata Lingytė - Metodinės grupės pirmininė  Mokytoja metodininkė

Draudikienė Julė       Mokytoja metodininkė

Olberkienė Dalia    Mokytoja metodininkė

Šakinskienė Ramunė     Vyr. mokytoja

Talalt-Kelpšienė Eridana    Mokytoja

Dapšienė Natalija  Mokytoja metodininkė

 

 Akordeono ir sintezatoriaus dalykų metodinė grupė

 

Petrikienė Dainora   - Metodinės grupės pirmininkė,  Mokytoja metodininkė

Kulbickas Virginijus       Mokytojas

Mikalauskas Rimantas Mokytojas metodininkas

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų metodinė grupė

 

Petrikas Sigitas - Metodinės grupės pirmininkas, Mokytojas metodininkas

Dvaržeckienė Inga      Mokytoja metodininkė

Alčauskis Vidmantas - Mokytojas metodininkas,  klarneto vyr. mokytojas

Antanavičius Vilius       Mokytojas metodininkas

Šmigelskis Regvaldas Vyr. mokytojas

 

Teatrinio meno dalyko metodinė grupė

 

Skaringienė Daiva - Metodinės grupės pirmininkė,  Mokytoja ekspertė

Katilienė Marija       Mokytoja metodininkė

Lementauskienė Airida   Mokytoja metodininkė

Šopienė Ingrida       Vyr. mokytoja

Gaižauskienė Edita  Mokytoja metodininkė

Springer Evelina  Mokytoja

 

Sedos skyrius

 

Dvaržeckis Kęstutis - Metodinės grupės pirmininkas, Mokytojas metodininkas

Rupšienė Lina  Vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė  

Rukienė Daina       Vyr. mokytoja

Sutkutė Jolanta      Mokytoja

Radzienė Asta              Koncertmeisterė metodininkė

Griškėnas Gintautas       Mokytojas

Burbienė Natalija          Mokytoja metodininkė

Černauskas Karolis       Mokytojas

Židikų skyrius

 

Jedinkienė Edita - Metodinės grupės pirminikė,  Vyr. mokytoja 

Dobrovolskis Andrius       Vyr. mokytojas

Rankauskas Romantas       Mokytojas

Čiapiene Ilona    Vyr. mokytoja

 

Auksūdžio skyrius

 

Mišeikienė Justina - Metodinės grupės pirmininkė, Vyr. mokytoja

Kungienė Jurgita     Vyr. mokytoja

Dobrovolskis Andrius - Vyr. mokytojas

 

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME