Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos rekvizitai

 Įstaigos kodas     190194470

Adresas:     89218  V.Burbos 9, Mažeikiai

El. paštas:  sekretorius@klovamuz.lt 

Svetainė: www.klovamuz.lt 

Tel.: +370 443 98 570

a/s LT 334010040700030164  AB Luminor Bank

Banko kodas: 40100

 

Direktorė Vaida Mikalauskienė

El. paštas: direktorius@klovamuz.lt     

Tel.: +370 682 51 755; +370 443 98 572

 

Pavaduotoja ugdymui  Vitolda Garalienė

El. paštas:  pavaduotojaugdymui@klovamuz.lt

Tel.: +370 443 20086; +370 612 60 375

 

Ūkvedė Juzefa Bukauskienė

El.paštas: pavaduotojasukiui@klovamuz.lt

Tel.: +370 443 98 571;  +370 612 72 847

 

Sekretorė Jurgita Roličienė

El.paštas: sekretorius@klovamuz.lt

Tel.: +370 443 98 570

 

Vyr. buhalterė Rasa Šeputienė

Tel.: +370 443 98 571; +370 687 33 557

 

Bibliotekininkė Zofija Čijunskienė 

El.paštas: biblioteka@klovamuz.lt   

 

Svetainės administratorės el.paštas: sekretorius@klovamuz.lt     

               

Budėtojas tel.: +370 443 98 573  

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME