Skelbimas apie laisvą (nuo 2020-09-01) mokytojo pareigybę

1. Darbovietės pavadinimas - Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla
2. Pareigybių pavadinimas: Muzikos pedagogas(ė), darbo krūvis (nuo 23 kont. sav. val.);
3. Darbo sutarties rūšis: Terminuota darbo sutartis 2020/2021 mokslo metams
4. Kvalifikaciniai reikalavimai: Meno (teatro) pedagogikos bakalauras ir pedagogo kvalifikacija.
5. Specialieji reikalavimai: gebėti vadovauti muzikos kalbos ugdymo procesui (muzikos literatūra, solfedžio, teatrinio dalyko vokalinis ir chorinis dainavimas); gebėti naudotis IKT meninio ugdymo procese.
5. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
5.1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
5.2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5.3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, Gyvenimo aprašymą;
5.4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
5.5. Gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
6. Dokumentus pristatyti iki 2020 m. rugpjūčio 24 d. 10.00 val. adresu Vl. Burbos g. 9, Mažeikiai;
7. Telefonas pasiteirauti: +370 443 98570;
8. Elektroninio pašto adresas: sekretorius@klovamuz.lt
9. Atranka (pokalbis) vyks 2020 m. rugpjūčio 27 d. 10.00 val.
Pretendentai dokumentus, skelbime nurodytu adresu, pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME