Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T1-154                                                                                                        
KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME