Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos nuostatai patvirtinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-289                                                                                                        
KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME