Fortepijono dalyko metodinės grupės pirmininkė – Lolita Saparienė

Smuiko, gitaros ir kanklių dalykų metodinės grupės pirmininkė – Vilma Rakauskaitė

Pučimųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų metodinės grupės pirmininkas – Sigitas Petrikas

II instrumento dalykų metodinės grupės pirmininkė – Andžela Petrikienė

Teatrinio meno dalyko metodinės grupės pirmininkė – Daiva Skaringienė

Dainavimo ir teorijos  dalykų metodinės grupės pirmininkė – Sonata Lingytė

Sedos skyriaus metodinės grupės pirmininkas – Kęstutis Dvaržeckis

Židikų skyriaus metodinės grupės pirmininkė – Edita Jedinkienė

Auksūdžio skyriaus metodinės grupės pirmininkė – Justina Mišeikienė

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME