Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos bendruomenė

 Administracija

Mikalauskienė Vaidamokyklos direktorė,

Garalienė Vitolda – direktoriaus pavaduotoja ugdymui,  

Bukauskienė Juzefa – direktoriaus pavaduotoja ūkiui,

Šakinskienė Ramunė – renginių organizatorė,  

Šeputienė Rasa – vyr. buhalterė,   

Čijunskienė Zofija – bibliotekos vedėja,    

Ilona Liutkutė-Žiaugienė – sekretorė.    

 

Mažoji meno akademija (ankstyvasis muzikinis ugdymas)

 

Garalienė Vitolda – mokytoja metodininkė,

Šakinskienė Ramunė – vyr. mokytoja.

Fortepijono dalyko metodinė grupė

  

Saparienė Lolita – metodinės grupės pirmininkė, vyr. mokytoja, koncertmeisterė metodininkė,

Grušaitė Inga – mokytoja metodininkė, metodininkė koncertmeisterė,

Breitmozerienė Audronė – mokytoja metodininkė,

Pocienė Danutė – mokytoja metodininkė,

Denisenko Liudmila – mokytoja metodininkė,

Antanavičienė Vilija – vyr. mokytoja, metodininkė koncertmeisterė,

Liutkienė Dalia  – vyr. mokytoja, metodininkė koncertmeisterė,

Radvilienė Irina – vyr. mokytoja, koncertmeisterė,

Kaveckienė Nina – vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė,

Petrikienė Andžela – II instrumento dalykų metodinės grupės pirmininkė,  vyr. mokytoja,

Vaišvila Laimonas – koncertmeisteris.

 

Tautinių bei styginių instrumentų dalykų metodinė grupė

 

Rakauskaitė Vilma – metodinės grupės pirmininkė, vyr. mokytoja,

Dobravolskienė Jolanta – mokytoja metodininkė,

Daugintienė Kristina – mokytoja metodininkė,

Petrikienė Dainora – mokytoja metodininkė,

Kulbickas Virginijus – mokytojas,

Mikalauskas Rimantas – mokytojas metodininkas.

Teorijos ir chorinio dainavimo dalykų metodinė grupė

 

Sonata Lingytė – metodinės grupės pirmininė, mokytoja metodininkė,

Draudikienė Julė – mokytoja metodininkė,

Olberkienė Dalia – mokytoja metodininkė,

Šakinskienė Ramunė – vyr. mokytoja,

Tallat-Kelpšienė Eridana – mokytoja,

Dapšienė Natalija – mokytoja metodininkė.

 

 

Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų dalykų metodinė grupė

 

Petrikas Sigitas – metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas,

Dvaržeckienė Inga – mokytoja metodininkė,

Alčauskis Vidmantas mokytojas metodininkas, klarneto vyr. mokytojas,

Antanavičius Vilius – mokytojas metodininkas,

Šmigelskis Regvaldas – vyr. mokytojas.

 

Teatrinio meno dalyko metodinė grupė

 

Skaringienė Daiva – metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė,

Katilienė Marija – mokytoja metodininkė,

Lementauskienė Airida – mokytoja metodininkė,

Šopienė Ingrida – vyr. mokytoja,

Gaižauskienė Edita – mokytoja metodininkė,

Springer Evelina – mokytoja.

 

Sedos skyrius

 

Dvaržeckis Kęstutis – metodinės grupės pirmininkas, mokytojas metodininkas,

Rupšienė Lina – vyr. mokytoja, vyr. koncertmeisterė

Rukienė Daina – vyr. mokytoja,

Kaubrienė Jolanta – mokytoja,

Radzienė Asta – koncertmeisterė metodininkė,

Griškėnas Gintautas – mokytojas,

Griškėnaitė Gabrielė – mokytoja,

Burbienė Natalija – mokytoja metodininkė.

Židikų skyrius

 

Jedinkienė Edita – metodinės grupės pirminikė, vyr. mokytoja,

Dobrovolskis Andrius – vyr. mokytojas,

Rankauskas Romantas – mokytojas,

Čiapienė Ilona – vyr. mokytoja.

 

Auksūdžio skyrius

 

Mišeikienė Justina – metodinės grupės pirmininkė, vyr. mokytoja,

Kungienė Jurgita – vyr. mokytoja,

Dobrovolskis Andrius – vyr. mokytojas.

 

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME