admin/imgs/mkkl.jpg

 

 

Čia skleidžiasi vaiko sielos grožis

Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklai 60

 

Ar dažnai susimąstome, kokia yra ateinančiojo į Žemę Žmogaus paskirtis?

O ji labai paprasta, bet kilni - kurti savo ir kitų gyvenimą geresnį ir gražesnį. Kiekvienas žmogus yra apdovanotas neišsenkančiomis kūrybinėmis galiomis ir jas pažadinti bei atverti yra Mokytojo pareiga.

Mažo vaiko siela iš prigimties yra atverta Grožiui ir Gėriui, gal todėl jis taip noriai pats, draugų ar tėvų palydimas, tarp daugelio takų, vedančių į meno pasaulį, suranda taką ir į Muzikos mokyklą, kur su Muzika, Dainomis ir Teatru skleidžiasi jo Sielos grožis.

Prabėgusius 60 muzikos mokyklos kūrybinės veiklos metų galima palyginti su šešiasdešimt nuostabių teatralizuotų muzikinių pasakų, kurių kiekviena labai kantriai ir su didele meile buvo kuriama ištisus metus, o šių pasakų herojai buvo ir yra mokyklos mokiniai ir mokytojai. Malonu pabrėžti, kad beržų taku į muzikos mokyklą bei Sedos, Židikų ir Laižuvos skyrius kasdien skuba 533 jaunieji muzikos, dainos ir vaidybinio meno mylėtojai, kuriuos su meile ir dėmesiu pasitinka 55 aukštos kvalifikacijos pedagogai. 22 iš jų buvę mokyklos mokiniai. Parengtos devynios ugdymo programos suteikia plačią pasiūlą bei galimybę rinktis užtikrintą kokybę ir tęstinumą.

Mokyklos prioritetai - gera mokymo proceso kokybė, leidžianti kūrybinio proceso metu atsiskleisti vaikų meninei prigimčiai, garantuojanti ugdymo proceso tęstinumą aukštesnėse muzikinio bei teatrinio ugdymo įstaigose, suteikianti galimybę aktyvinti bei paveikti miesto ir rajono kultūrinį gyvenimą, reprezentuoti jį šalyje bei užsienio šalyse.

Mokykla nuosekliai įgyvendina savo strateginiame plane iškeltą tikslą - būti vienu iš Žemaitijos regiono  muzikos ir meno mokyklų metodinių centrų. Reguliariai organizuojami seminarai-praktikumai, kuriuos veda Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. Virgilijus Noreika, Veronika Vitaitė, Jurgis Karnavičius, Algirdas  Budrys, Julius Andrejevas, Petras Vyšniauskas, doc. Tauras Adomavičius, dėstytoja lektorė Laura Dubosaitė, Aistė Bružaitė, Klaipėdos universiteto prof. Stasys Žilevičius, Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos  mokytoja metodininkė Renata Krikščiūnaitė-Barcevičienė bei mokytoja ekspertė Virginija Ruzgienė, Nacionalinės Vilniaus M. K. Čiurlionio menų  mokyklos mokytojas ekspertas Justas Dvarionas, Šilutės meno mokyklos  mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos mokytoja  ekspertė Tamara Žagarienė ir kiti.

Jau 35-ius  metus reguliariai muzikos mokykloje organizuojami Lietuvos ir užsienio profesionalių atlikėjų koncertai, vadinami Didžiosiomis muzikos pamokomis, už kurias atsakingas mokyklos direktorius Ričardas Grušas. Tai skatina ne tik tobulėti, pažinti atlikėjus, bet ir ugdo juos kaip klausytojus. Mokiniai ir mokytojai turi išskirtinę galimybę lankytis Tarptautinio meno festivalio koncertuose Mažeikiuose, kurių jau buvo aštuoni, išgirsti Europinio ir pasaulinio lygio atlikėjus, tokius kaip Sergejus Nakariakovas - trimitas, kamerinis orkestras „Maskvos virtuozai", Sankt Peterburgo Ermitažo kamerinis orkestras, mūsų mokyklą baigusius atlikėjus: Šarūną Meškį (fortepijonas), Vytautą Miliešką (trimitas), Valeriją Balsytę (sopranas) ir daugelį kitų.

Mokyklos pradžia buvo 1955 metų  rugsėjo 8 dieną, kai dar nedideliame ir atokiame Mažeikių mieste, Respublikos gatvės name Nr. 20, buvo atidaryta vaikų muzikos mokykla. Pirmuoju direktoriumi buvo paskirtas Edmundas Dačka, kuris mokyklai vadovavo 25-ius metus. Pirmieji pakviesti mokytojai: V. Olberkis (trimitas, akordeonas) ir E. Riskinaitė (pianistė), o po metų ir smuikininkas A. Liolys.

Po dvejų metų mokyklai paskiriamos erdvesnės patalpos Vydūno gatvėje Nr. 7. Direktoriaus pavaduotoja rūpestingai dirbo Dalia Nemanienė, savo nuostabiu balsu žavėjusi rajono ir Lietuvos klausytojus. Nuo 1964 metų mokyklos kolektyvai dalyvauja visose rajoninėse ir regioninėse bei Lietuvos dainų šventėse Vilniuje.

Nuo 1980 metų muzikos mokyklai vadovauja Ričardas Grušas, kuriam kartu su kolektyvu teko organizuoti Jubiliejinį 25-mečio paminėjimo koncertą. Šia proga mokyklos kieme buvo pastatytas akmuo su jubiliejų žyminčia lenta.

Greitai buvo gautas įpareigojimas - parengti miesto ir rajono moksleivių popamokinį muzikinį, choreografinį bei vaizduojamojo meno ugdymo planą, nes tuo metu rajono vadovai ypač didelį dėmesį skyrė  vaikų meniniam ugdymui. Taip 1983 metais  prie muzikos mokyklos atidaryti dailės ir choreografijos skyriai, kurių bazėje 1989 bei 1993 metais mikrorajone buvo atidarytos atskiros mokyklos. Joms iki šių dienų sėkmingai vadovauja buvę skyrių vedėjai Zenonas Steponavičius ir Jolanta Tendienė. Nuoširdi kūrybinė draugystė su šių mokyklų bendruomenėmis tęsiasi iki šių dienų. Dailės mokyklos mokinių parodos visada puošia mūsų mokyklą.

Mažeikiai turi labai senas teatrinio meno tradicijas, todėl nuo 1986 metų prie muzikos mokyklos buvo atidarytas vaikų teatrinis skyrius, kuriam labai kūrybingai vadovauja Daiva Skaringienė. Norint sudaryti geresnes muzikinio meninio ugdymo sąlygas atokesnių miestelių bei kaimų vaikams, Sedoje ir Židikuose tais pačiais metais buvo atidaryti muzikos mokyklos skyriai, kuriems vadovauja dalykų metodinių grupių pirmininkės Lina Rupšienė ir Edita Jedinkienė. Šiandien tai ryškūs kultūros  židiniai  rajone. Mokykla tuo metu buvo vienintelė respublikoje, jungianti po vienu stogu keturias meno šakas  MUZIKĄ, DAILĘ, ŠOKĮ ir TEATRĄ. Mokinių  skaičius išaugo iki 630.

Nepamirštamas liko 1985 m. gruodžio 7 dieną vykęs mokyklos Jubiliejinis 30-mečio koncertas, į kurį atvyko mūsų garbūs žemiečiai, profesoriai Konradas  Kaveckas ir Vytautas Klova. Pastarasis kartu su žmona Jūrate Kloviene dalyvavo net trijose mokyklos jubiliejinėse šventėse.

1989–1992 metais vyko mokyklos kapitalinis remontas. Laikinai teko dirbti šešiose skirtingose miesto vietose. Nepaisant to, tai vaikų liaudies šokių kolektyvas „Kauškutis", kuriam vadovauja Jolanta Tendienė, du kartus (1989 m. ir 1992 m.) koncertavo Walcz mieste Lenkijoje.  1990 m. muzikos skyrių jungtinį koncertą surengėme Pilos F. Šopeno muzikos mokykloje Lenkijoje. 1992 m. akordeonistų orkestras kartu su vadovu Algimantu Znotinu labai sėkmingai koncertavo Diulmeno ir Datelno miestuose Vokietijoje. Užsimezgė graži muzikos mokyklų kūrybinė draugystė.

Sėkmingi pasirodymai užsienyje paskatino 2001 metais chorinio dainavimo mergaičių chorą „Daina" (vadovė Janina Grušienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė) išvykti koncertinėn kelionėn į Mindeną Vokietijoje, o 2003 metais jaunių chorą „Vaivorykštė" (vadovė Dalia Olberkienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė) koncertuoti Italijoje bei Vatikane.

Įsimintina mokyklai ir Laižuvos miestelio gyventojams, ypač jų vaikams, liko 1996 m. rugsėjo 1 diena, kai A. Vienažindžio aštuonmetėje mokykloje buvo atidarytas muzikos mokyklos skyrius, gražiai tęsiantis kunigo ir poeto muzikinio ugdymo tradicijas bei suaktyvinęs šio atokaus regiono kultūrinį gyvenimą. Šiandien jam vadovauja Justina Mišeikienė. Tai didelis rūpestingo  mokyklos direktoriaus Antano Vasiliausko nuopelnas.

Jau daugiau kaip 20 metų mokyklos buvusių teorijos ir chorinio dainavimo dalykų metodinių grupių pirmininkių (šiuo metu Sonata Lingytė) ir mokytojų iniciatyva bei mokinių pageidavimu, mokykloje organizuojamos baigiančiųjų klasių teorinės-kūrybinės viktorinos „Garsų žaismas", kurios motyvuoja geriau pasiruošti solfedžio baigiamiesiems egzaminams, be to, yra populiariausias tradicinis edukacinis renginys mokykloje.

Mokyklos gyvenimas neįsivaizduojamas be teatralizuotų koncertų lopšeliuose-darželiuose, bendro lavinimo mokyklose ir malonių „Sugrįžimų" koncertų, kuriuos kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Trimailovienė, o už jų organizavimą bei programos parengimą atsakinga renginių organizatorė Jolanta Dobravolskienė. Pastarieji - tai mūsų mokyklos buvusių mokinių, pasirinkusių muzikos specialybę, kasmetiniai koncertai mokyklos bendruomenei.

Pastarasis 15-os metų laikotarpis mokyklos bendruomenei buvo naujų iššūkių bei prasmingų atradimų laikotarpis. 2000-ųjų  bei 2010-ųjų metų finansinės krizės pasaulyje ir Lietuvoje, taip pat ir mūsų rajone, privertė giliai pamąstyti, kaip išgyventi reformuojamos švietimo sistemos kaitos laikotarpiu, neprarandant aktyvios kūrybinės pozicijos. Gyvenimo realybė padiktavo sukurti devynias naujas ugdymo programas vaikams ir suaugusiesiems. Atidarėme jaunimo labai mėgstamas gitaros (mokytojas Gintaras Pypkinas), mušamųjų (mokytojas Evaldas Sidaras) bei sintezatoriaus (mokytojas Virginijus Kulbickas) klases. Mažeikių rajono Tarybos sprendimu padidinome mokestį už mokslą, taip sustiprindami mokyklos materialinę bazę.

Didelio populiarumo susilaukė ankstyvojo muzikinio-meninio ugdymo programų parengimas 3–4 ir 5–6 metų vaikams, su kuriomis labai kūrybingai dirba mokytojos Sonata Lingytė ir Julė Draudikienė, metų pabaigoje jos surengia labai įdomius vaikų pasirodymus tėvams ir mokyklos bendruomenei.

Gražus renesansas per pastarąjį penkmetį matomas akordeono dalyko veikloje. Nuo 2010 metų akordeonistų orkestrui ir ansambliui pradėjus vadovauti mokytojai Jūratei Trimailovienei, išaugo jų atlikimo meninis lygis, atliekamas įdomus mokiniams ir klausytojams repertuaras. Jos iniciatyva suorganizuoti keturi akordeono muzikos festivaliai „Lai skamba lietuviškos melodijos", kuriuose sėkmingai pasirodė ir mūsų trijų skyrių bei kaimyninių mokyklų jaunieji akordeonistai. 2010–2012 m. akordeonų ansamblis (vadovė Jūratė Trimailovienė) kartu su smuikininkų (vadovės Indrė Jokopienė ir Kristina Daugintienė), saksofonistų (vadovas Augustas Jestromskis), koncertinių kanklių (vadovė Jolanta Paulauskienė), fleitininkių (vadovė Inga Dvaržeckienė) ansambliais bei mokytoja Jule Draudikiene sėkmingai pasirodė Europiniame Latvijos-Lietuvos projekte „Kamerinės muzikos sklaida tarp jaunimo abipus sienos renginiuose PRELUDIA", kurio tikslas - tarpusavio bendravimas, savo šalies kamerinės muzikos kultūros sklaida. Parengta lietuvių kompozitorių muzikos programa, kuri buvo atliekama kūrybinių stovyklų metu Daugpilyje ir Šiauliuose. Projekto išliekamoji vertė - tai įsigyti 2 smuikai, 1 saksofonas, 1 bosinis akordeonas ir kūriniai įrašyti į kompaktinę plokštelę. Projektą koordinavo direktoriaus pavaduotoja projektinei veiklai Jūratė Trimailovienė. Mokytojos Jūratės Trimailovienės vadovaujamas orkestras 2012 m. paruošė programą, dalyvavo moksleivių dainų šventėje „Mūsų vardas - Lietuva" Vilniuje, jam yra suteikta III meninio pajėgumo kategorija.

Mokytojų Vaidos Mikalauskienės, Dainoros Petrikienės ir Rimanto Mikalausko paruošti mokiniai sėkmingai pasirodo respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose ir laimi aukščiausius apdovanojimus bei GRAND PRIX. Mokytojos Vaidos Mikalauskienės iniciatyva 2015-04-17 mokykloje vyks V akordeonų muzikos tarptautinis festivalis „TUTTI". Sėkmingai šių metų respublikiniame konkurse pasirodė šie akordeono dalyko mokiniai: 2 klasės mokinys Jonas Vozbutas (mokytoja Vaida Mikalauskienė) pelnė pirmąsias vietas respublikiniame ir tarptautiniame konkurse Vilniuje, 5 klasės  mokinė Rosita Reivytytė (mokytoja Dainora Petrikienė, koncertmeisterė Lolita Saparienė.) respublikiniame konkurse laimėjo II vietą, o Aleksandras Godelis (mokytoja Dainora Petrikienė)  tapo diplomantu. Nuo 2012 m. puikiai darbą su akordeonistų orkestru bei vyresniųjų klasių ansambliu tęsia mokytojas metodininkas Rimantas Mikalauskas, kurio parinktų kūrinių aranžuotes puikiai įvertina mokiniai ir klausytojai. Labai atsakingai atlieka metodinės grupės pirmininko darbą bei aktyviai dalyvauja mokyklos  koncertinėje veikloje.

Nuo 2005-ųjų metų fortepijono dalyko mokytojos metodininkės Danutės Pocienės iniciatyva suorganizuoti penki  Žemaitijos krašto jaunųjų pianistų festivaliai-konkursai „Lietuviškos muzikos labirintais". 2015 m. vasario 28 d.  įvykusio V festivalio-konkurso laureatais tapo 11 mokyklos pianistų: Dovydas Stonkus PU ir Marius Barauskis TU (mokytojas Ričardas Grušas), Vytautė Šimkutė PU (mokytoja Nina Kaveckienė), Gustė Gedvilaitė 1 kl. ir Rugilė Lieliungaitė 1 kl. (mokytoja Inga Grušaitė), Goda Jonauskaitė (mokytoja Dalia Liutkienė), Sofija Kosenko 2 kl. (mokytoja Liudmila Denisenko), Edgaras Kulikauskas 2 kl. (mokytoja Irina Radvilienė), Deimena Baužytė 4 kl. (Sedos skyriaus  mokytoja Lina Rupšienė),  Kristina Ramaškaitė TU ir Jonas Šopa, (mokytoja Danutė Pocienė).

Kiekvienais metais fortepijono metodinės grupės pirmininkė Inga Grušaitė organizuoja visų dalykų mokinių jungtinį edukacinį koncertą „Šventinė dvaro muzika", kurio idėja yra sudaryti mokiniams galimybę koncertuoti dvarų koncertų salėse, geriau pažinti dvarų kultūrą, jų istoriją bei geografiją. Jau aplankyti Plungės M. Oginskio,  Kretingos grafo Tiškevičiaus, Rietavo M. K. Oginskio bei Mažeikių Renavo bei Dautarų dvarai. Labai sėkmingai pianistai pasirodo nacionaliniuose B. Dvariono jaunųjų pianistų konkursuose. 2012 metais mūsų pianistės Simona Gelžinytė 3 kl. (mokytoja Audronė Breitmozerienė) ir Dovilė Vaizgielaitė 4 kl. (mokytoja Inga Grušaitė) tapo diplomantėmis. Tais pačiais metais Jonas Šopa (mokytoja Danutė Pocienė) Baltarusijoje, Novopolocko mieste tarptautiniame pianistų konkurse ,,MUZYČNAJA LILĖJA" tapo diplomantu. 2014 metais Dovilė Vaizgielaitė (mokytoja I. Grušaitė) ir Jonas Šopa (mokytoja D. Pocienė) tapo laureatais, o Roberta Vaitelavičiūtė (mokytoja D. Pocienė) - diplomante. Puikiai su fortepijoniniais duetais dirba mokytoja Danutė Pocienė, kurios paruošti sesučių Kristinos ir Sigitos Ramaškaičių, Jono Šopos ir Robertos Vaitelavičiūtės duetai  yra respublikinių bei tarptautinių konkursų laureatai, laimėję  GRAND PRIX. 2011 m. tarptautiniame konkurse ,,Muzikinės akimirkos" Utenoje bei IV fortepijoninių ansamblių konkurse ,,Muzika sujungia mus" Plungėje 2013 m. 2015 m. šiame konkurse sėkmė nusišypsojo ir laureatais tapo mokytojos I. Grušaitės klasės mokiniai Beatričė Virkutytė 2 kl. ir Neilas Balčiūnas 2 kl., o Monikos Kaminskaitės ir Justo Adomo Lukoševičiaus duetas TU2 (mokytojos Vilija Antanavičienė ir Inga Grušaitė) gavo specialų prizą.

Smuikininkių ansamblis (vadovė Indrė Jokopienė) jau dešimt metų dalyvauja M. Oginskio festivalyje „Rudens akvarelė M. K. Čiurlioniui" Plungėje, groja jungtiniame Žemaitijos muzikos ir meno mokyklų styginių instrumentų orkestre. Smuikininkės solistės Simona Trimailovaitė, Greta Cydzikaitė, Eglė Stončiūtė sėkmingai pasirodė koncerte su Šiaulių kameriniu orkestru. Labai didelę pažangą daro ir aktyviai koncertuoja jaunesniųjų klasių smuikininkų ansamblis, vadovaujamas mokytojos Kristinos Daugintienės. Mokinių pasirodymus visada papuošia koncertmeisterės Dalia Liutkienė, Inga Grušaitė ir Irina Radvilienė.

Tradicinių ir koncertinių kanklių ansambliai kasmet dalyvauja Žemaitijos ir Klaipėdos krašto tautinės muzikos ansamblių ir orkestrų festivalyje „Trimitatis", o 2010 metais teko organizuoti X festivalį Mažeikiuose, kuriame dalyvavo 500 dalyvių. 2012 ir 2014 metais abu kanklių ansambliai dalyvavo Lietuvos moksleivių dainų šventėje Vilniuje, kur Jolanta Dobravolskienė dirigavo jungtiniam žemaitiškų kanklių orkestrui. 2014 m. tarptautiniame vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalyje „TUTO" Šiauliuose diriguoti buvo pakviestos Jolanta Paulauskienė ir Jolanta Dobravolskienė. Abu ansambliai dalyvavo 2014 m. Lietuvos Dainų šventės koncerte „Skambėkite, kanklės“.

Mokyklos gyvenimą labai praturtina teatrinio meno skyrius, kurio režisierės Daiva Skaringienė ir Airida Lementauskienė kasmet mokyklos bendruomenei bei jauniesiems lopšelių-darželių mokyklų žiūrovams parodo po keletą labai įtaigių, aktualiomis mokiniams ir jaunimui temomis pastatytų spektaklių, tokių kaip: „Žydrosios strėlės kelionė" , „Prietrankos dienoraštis", „Coliukė" ir ,,Kaip Marsis Žemėje laimės ieškojo". Didžiulio žiūrovų dėmesio sulaukė  2012 m. muzikiniai spektakliai  ,,Elenytė ir Jonukas" (režisierė Daiva Skaringienė) ir 2014 m. – „Geležinė princesė“ (režisierė D. Skaringienė). 2013 m. režisierės Airidos Lementauskienės spektaklis „Coliukė" tapo  Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventės „Šimtakojis" laureatu. 2015 m. vaikų „Colių" teatras sukūrė ir parodė  spektaklį „Stebuklas" (režisierės Airida Lementauskienė). Be puikių įvertinimų ir specialių apdovanojimų iš respublikinių skaitovų konkursų Jonavoje negrįžta abiejų režisierių bei mokytojos Marijanos Katilienės paruošti mokiniai. Jaunieji aktoriai turi galimybę muzikuoti pasirinktu instrumentu bei mokytis dainuoti. Muzikavimo bei dainavimo paslapčių moko mokytoja Ingrida Šopienė, kurios paruošti mokiniai dalyvauja II  instrumento  mokinių  koncertuose. Prie spektaklių kūrimo nemažai prisideda, pati kuria personažus ir vaidina, sceninio judesio vaikus moko mokytoja Jurgita Juodpusytė.

Mokyklos koncertinį gyvenimą labai puošia pučiamųjų instrumentų orkestras „Mažeikių dūdoriai" (vadovas Vidmantas Alčiauskis), fleitininkių ansamblis (mokytoja Inga Dvaržeckienė), ansambliai „Trompetto" (vadovas Vilius Antanavičius) bei ,,Saksofonija" (vadovas Augustas Jestromskis). 2014 metų XIV Žemaičių dūdų šventėje Mažeikių miestui ir rajonui atstovavo mokyklos ir Sedos skyriaus pučiamųjų orkestras ,,Griaustinis" (vadovas Kęstutis Dvaržeckis), kurio vadovai buvo atsakingi už meninę šventės dalį.  Mokyklos pučiamųjų orkestras ne kartą dalyvavo tarptautiniuose jaunimo orkestrų festivaliuose Lenkijoje, Vokietijoje, o šiemet ruošiasi vykti į Italiją. Dalyvauja kitų miestų organizuojamuose festivaliuose, Lietuvos Dainų šventėse Vilniuje, pučiamųjų  orkestrų čempionatuose Panevėžyje, kuriuose  laimi prizines vietas. Mokytojų Viliaus Antanavičiaus, Ingos Dvaržeckienės, Sigito Petriko bei Sedos skyriaus mokytojų Kęstučio Dvaržeckio, Sauliaus Varapnicko parengti pūtikai labai sėkmingai pasirodo Kuržemės (Saldus miestas, Latvija), „Jūros fanfaros" (Klaipėda) bei respublikiniuose J. Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkursuose, laimi laureatų vardus ar prizines vietas. Vienas talentingiausių trimitininkų Tadas Vasiliauskis - tai daugkartinis regioninių, respublikinių bei tarptautinių konkursų I vietos laimėtojas. Puikiai solistams talkina koncertmeisterės Irma Povilavičiūtė, Vilija Antanavičienė, Inga Grušaitė bei Lolita Saparienė. Mokytojo Augusto Jestromskio iniciatyva mokykloje 2006, 2008, 2013 metais suorganizuoti respublikiniai saksofonistų ansamblių festivaliai „Saksofonija", kurie baigiami saksofonistų orkestro atliekamu bendru kūriniu. Festivalių nuolatinis pirmininkas yra LMTA  prof. Petras Vyšniauskas.

Kiekvienas mokinys nuo 2 klasės gali rinktis antrąjį instrumentą. Jau tapo gražia tradicija sausio mėnesį rengti mokyklos bendruomenei koncertus „Žiemos vakaro garsai", kuriuos įdomiai organizuoja ir veda mokytojos Vilija Antanavičienė ir Ingrida Šopienė.

Mokykloje yra susikūrę trys chorai: 2 jaunučių chorai „Spinduliukai" (vadovė Ramunė Šakinskienė) ir chorinio dainavimo jaunučių choras ,,Dainelė" (vadovė Eridana Tallat-Kelpšienė, koncertmeisterė Inga Grušaitė) bei jaunių choras „Daina" (vadovė Dalia Olberkienė, koncertmeisterė Irina Radvilienė). Jie dalyvauja visose rajoninėse, regioninėse Lietuvos Dainų šventėse bei mokyklos organizuojamuose  koncertuose. Chorinio dainavimo dalyko solistė Monika Šakytė tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse ,,Kaunas sonorum" tapo diplomante, o tarptautiniame konkurse Rietave tapo laureate. Mokytojos Janinos Grušienės vadovaujamas vokalinis ansamblis ,,Oktava" Plungės festivalyje-konkurse ,,Skambioji daina" laimėjo III vietą, o 2012 m. kartu su soliste Rugile Leliungaite dalyvavo televizijos konkurso ,,Dainų dainelė" respublikiniame ture. Mokytojos Eridanos Tallat-Kelpšienės solistė Rinalda Pocevičiūtė taip pat gerai pasirodė šiame bei kituose konkursuose. Puikiai respublikinio konkurso regioniniame ture šiais metais pasirodė mokyklos jungtinis jaunučių choras, kuris laimėjo I laipsnio diplomą ir yra pakviestas vasarą dalyvauti respublikiniame konkurse bei  Dainų šventėje Klaipėdoje.

Trejus metus (2011, 2012, ir 2014 m.) vyko bendras mokyklos ir Šiaulių kamerinio orkestro (vadovas Jonas Janulevičius) projektas - koncertai ,,Muzikiniai rudenys", kuriuose puikiai pasirodė nemažai įvairių dalykų mokinių: pianistai K. ir S. Ramaškaitės, S. Gelžinytė, D. Vaizgielaitė, R. Vaitelavičiūtė, J. Šopa, dainininkės M. Šakytė (daugkartinė „Dainų dainelės" konkursų laureatė), I. Vasiliauskaitė bei vyresniųjų klasių vokalinis ansamblis, trimitininkai T. Vasiliauskis ir A. Karečka, fleitininkė G. Čiutytė, ansamblis ,,Saksofonija", tūbistas J. Jurkus, smuikininkės S. Trimailovaitė, G. Cydzikaitė, E. Stončiutė, akordeonistai M. Kibeika ir J. Vozbutas bei Sedos skyriaus mokiniai: Ž. Danauskis (eufonija), A. Anickytė ir A. Butkutė (fleita), A. Pocys (althornas) ir E. Vainutis (klarnetas).

Respublikinių B. Dvariono bei televizijos konkurso ,,Dainų dainelė" organizatorių prašymu, mokykloje pravedami regioniniai turai.

Su didele pagarba  prisimename  puikią  smuiko mokytoją ir nuoširdžią direktoriaus  pavaduotoją Virginiją Daugirdaitę bei ilgametį, labai išmintingą, kūrybišką ir darbštų direktoriaus pavaduotoją ugdymui Juozą Domarką. Nuo 2010 m. reikliai ir principingai ugdymo proceso gerinimo, raštingumo ir kvalifikacijos tobulinimo klausimais rūpinasi pavaduotoja ugdymui Jūratė Trimailovienė.

Mokyklos darbuotojų  atmintyse išliko malonūs prisiminimai apie visus nuoširdžiai dirbusius mokytojus bei kitus darbuotojus ir šviesus atminimas apie Amžinybėn išėjusiuosius.

2014 m. rudenį prasidėjo mokyklos atnaujinimas (modernizavimas). Mokyklos bendruomenę džiugina šiltos mokyklos patalpos - jau sudėti nauji langai, palangės ir pakeistos lauko durys. Greit prasidės stogo dangos keitimas, lauko sienų  ir cokolio apšiltinimo darbai.

Mokyklos stendų medžiagą visada informatyviai paruošia bibliotekos vedėja Zofija Čijunskienė, pareigingai mokyklos raštvedybą tvarko sekretorė Rasa Mikalauskienė, atsakingai finansinę dokumentaciją veda vyr. buhalterė Rasa  Šeputienė, visą mokyklos ūkį rūpestingai prižiūri direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams Juzefa Bukauskienė, o nuo visų nuoširdaus aptarnaujančio personalo darbo priklauso mokyklos  švara, sauga ir tvarka mokykloje.

Mažeikių rajono taryba 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TI-358 ,,Dėl Mažeikių muzikos mokyklos pavadinimo pakeitimo" suteikė Mažeikių muzikos mokyklai Vytauto Klovos vardą ir pavadino taip - Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla. Sprendimas įsigaliojo nuo 2011 m. sausio 1 d.  Šis vardas įpareigoja visą mokyklos bendruomenę branginti ir kūrybine, koncertine veikla puoselėti  žemiečio kompozitoriaus Vytauto Klovos kūrybą bei jo atminimą.

Tegul mūsų veiklos kelrodžiu lieka jo šventas priesakas - ,,Jausmų ir garsų, svajonių ir darbų harmonija žymi asmenybės brandą".

                                                                Mokyklos direktorius Ričardas  Grušas

 

 

  Mokykla jau subrendo ir dideliems iššūkiams. 2010 m.

 


 

 

                

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME