2015–2016 m.m. mokyklos veikla

Sedos pučiamųjų orkestro

Pučiamųjų orkestro „Dūdoriai" koncertinė išvyka į festivalį Italijoje

Orkestras

Sedos pučiamųjų orkestras

Sedos pučiamųjų orkestras

JAZZibb „Workshope" (pasidalinimas patirtimi) Ibenbiurene Vokietijoje

XXIV laida Sedos skyriuje... Išleistuvių akimirkos

Koncertas Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje. 2015 05 15

Koncertas Sedos vaikų darželyje. 2015 05 12

V Lietuvos vaikų ir jaunimo chorų festivalis-konkursas MES LIETUVOS VAIKAI

I-asis Tarptautinis konkursas Alcobaca 2015 Portugalijoje

Neformaliojo švietimo pažymėjimų įteikimo šventė mokyklos baigimo proga

Suaugusiųjų grupės ugdytinių koncertas

Konkursas ,,Skambioji daina'' Plungėje. 2015 04 15

Klaipėdos pučiamųjų kvinteto „Brass“ koncertas. Vadovas A.Bružas.

Mažųjų talentų šou-2015

V-asis akordeonų muzikos festivalis TUTTI - 2015

Jubiliejinis mokyklos 60-mečio koncertas

XIII Tarptautinis akordeonininkų konkursas

Keturiasdešimtasis Klaipėdos muzikos pavasaris. 2015 04 01

Muzikos mokyklos kolektyvų koncertas Sedos Vytauto Mačernio gimnazijoje

Tarptautinės teatro dienos paminėjimo spektaklis

II -asis muzikos ir meno mokyklų skyrių festivalis

Konkursas "Muzika sujungia mus" Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje

Edukacinis koncertas miesto ugdymo įstaigų mokiniams

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo paminėjimo koncertas Gabijos gimnazijoje

V-asis lietuviškos fortepijoninės muzikos konkursas

A.Bražinsko ir A.Vasiliausko fortepijoninės kūrybos koncertas

Mokyklos atlikėjai profesorės Veronikos Vitaitės autoriniame koncerte

Klaipėdos St.Šimkaus konservatorijos mokytojų kvalifikacinė diena mokykloje

Visuotinis tėvų susirinkimas - koncertas

Lietuvos nepriklausomybės dienos koncertas

Tarptautinis akordeonistų konkursas “Viena 2015”

Mūsų mokiniai skaitovų konkurse Jonavoje

Koncertas „88 Klasikos garsai“

Mušamųjų instrumentų dalyko mokiniai festivalyje

Antro instrumento mokinių koncertas

Laisvės gynėjų dienos – Sausio 13-osios koncertas

Suaugusiųjų bei tęstinio ugdymo grupių koncertas

Mūsų mokiniai VŠĮ Mažeikių ligoninės bendruomenės koncerte Renavo dvare

Vaikų teatro

Chorinio dainavimo skyriaus mokinių koncertas „Žiemos vakaras“

Mokytojos V. Mikalauskienės akordeonistų duetas

Profesinės linkmės modulio mokinių koncertas Vilniuje

Tarptautinė tolerancijos diena mūsų mokykloje

Šiauliečių mušamųjų grupės „Ritmas kitaip“ koncertas

Profesorės Linos Naikelienės kanklių meistriškumo pamokos

Kanklių muzikos rečitalis

Koncertas – projektas

INTERACT organizuotas labdaros renginys

Visuotinis tėvų susirinkimas – koncertas

Indonezijos menų, amatų ir kalbos studijų progr. „Dharmasiswa“

Mokytojos V. Mikalauskienės laureatų koncertas

Projektinis renginys

Tarptautinės mokytojų dienos koncertas kultūros centre

Mūsų stygininkai IX Tarptautiniame M.Oginskio festivalyje Plungėje

XXIV Tarptautinis akordeonų konkursas Citta di Lanciano (Italija)

Mokyklos kolektyvų dalyvavimas Lietuvos policijos paminėjimo šventėje KC

2014–2015 mokslo metų atidarymo šventinis koncertas

Pažymėjimų įteikimo šventė mokyklos baigimo proga - 2014 05 23

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME