Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos rekvizitai

Įstaigos kodas 190194470

Adresas: V. Burbos g. 9, 89218 Mažeikiai

El. paštas sekretorius@klovamuz.lt 

Svetainė www.klovamuz.lt 

Tel. +370 443 98 570

a. s. LT 334010040700030164  AB Luminor Bank

Banko kodas 40100

 

Direktorė Vaida Mikalauskienė

El. paštas direktorius@klovamuz.lt     

Tel. +370 682 51 755; +370 443 98 572

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Vitolda Garalienė

El. paštas pavaduotojaugdymui@klovamuz.lt

Tel. +370 443 20086; +370 612 60 375

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Juzefa Bukauskienė

El.paštas pavaduotojasukiui@klovamuz.lt

Tel. +370 443 98 571; +370 612 72 847

 

Sekretorė Ilona Liutkutė-Žiaugienė

El.paštas sekretorius@klovamuz.lt

Tel. +370 443 98 570

 

Vyr. buhalterė Rasa Šeputienė

Tel. +370 443 98 571; +370 687 33 557

 

Bibliotekininkė Zofija Čijunskienė 

El.paštas biblioteka@klovamuz.lt   

 

Svetainės administratorės el.paštas: sekretorius@klovamuz.lt     

               

Budėtojas tel. +370 443 98 573  

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME