Sigitas Petrikas – pirmininkas

Nariai:

Edita Ročytė

Rita Jonaitienė

Vidmantas Alčauskis

Jonas Žulpa

Daiva Skaringienė

Austėja Šakinskaitė

Gabija Okeana Griciūtė

Rugilė Lieliungaitė

Aida Aleksejevienė

Laurynas Jonauskas – mokyklos bendruomenės globėjas

Dovydas Punia – mokyklos bendruomenės globėjas

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME