Tėvų ir globėjų dėmesiui!

               Informuojame, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T1-345 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų švietimą ir formalųjį švietimą papildantį ugdymą Mažeikių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

mokestis už neformalųjį vaikų švietimą Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykloje – 22,00 Eur,
Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokyklos Sedos, Židikų ir Auksūdžio skyriuose – 16,50 Eur.

Primename, kad dokumentus dėl atleidimo nuo mokesčio už mokslą reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais, pateikiant atitinkamus dokumentus:

  • prašymą dėl lengvatos taikymo;
  • neįgalumą patvirtinančius dokumentus;
  • šeimos sudėtį patvirtinančią pažymą.

 

DĖMESIO!

Mokestis už mokslą skaičiuojamas už einamąjį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.

Mokestį galite mokėti į šias mokyklos sąskaitas:

AB SWEDBANK - LT297300010002540837

AB LUMINOR DNB - LT284010040700203593

SVARBU: nepamirškite mokėjimo paskirtyje norodyti vaiko, už kurį mokamas mokestis, vardą ir pavardę.

 

KALENDORIUS
BENDRADARBIAUJAME